ul. Wróblewskiego 1/21
83 - 200 Starogard Gdański
+48 (58) 561 09 24
+48 (58) 561 47 50
mce@mce.biz.pl

Nowa usługa – badanie integralności filtrów HEPA i ULPA

03.12.2012

Badanym obiektem jest filtr HEPA lub ULPA, przez który przepływa powietrze. Celem tego badania jest określenie skuteczności filtrowania zanieczyszczeń przez filtr. Metoda pomiaru oparta jest na następującej zasadzie: do strugi powietrza przed filtrem wprowadzany jest z generatora monodyspersyjny aerozol DEHS, za pomocą laserowego analizatora cząstek mierzona jest przeciętna ilość cząstek stałych zawartych w jednostce objętości powietrza przed i za filtrem. Na podstawie tych pomiarów wyliczana jest sprawność filtra. Metodologia ta oparta jest na normie PN-EN 1822 „Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA)”.