ul. Wróblewskiego 1/21
83 - 200 Starogard Gdański
+48 (58) 561 09 24
+48 (58) 561 47 50
mce@mce.biz.pl

Kwalifikacje instalacji wody czystej

W ramach tej usługi oferujemy przeprowadzanie zarówno pełnej kwalifikacji IQ/OQ/PQ instalacji do produkcji wody czystej jak i wykonanie pomiarów jakości wody.

Badania jakości wody obejmują:

- pomiary przewodności wody zasilającej i wody oczyszczonej
- pomiary przepływów
- analizę zawartości TOC