ul. Wróblewskiego 1/21
83 - 200 Starogard Gdański
+48 (58) 561 09 24
+48 (58) 561 47 50
mce@mce.biz.pl

Nowa usługa – kalibracja torów pomiarowych

15.11.2012

Chcielibyśmy zainteresować Państwa nową usługą oferowaną przez naszą firmę. Jest to usługa polegająca na kalibracji torów pomiarowych temperatury, ciśnienia, wilgotności względnej i innych parametrów. Podczas kalibracji sprawdzana jest łączna dokładność pomiaru całego toru począwszy od przetwornika wielkości fizycznej poprzez linię kablową lub radiową do końcowego urządzenia, w którym wyświetlany i/lub zapisywany jest mierzony parametr. Wykonujemy kalibrację torów pomiarowych w prostych systemach gdzie przetwornik lub czujnik podłączony jest do rejestratora lub regulatora jak również tory pomiarowe składające się na złożone systemy sterowania oparte na sterownikach, systemach wizualizacji lub rozproszonych systemach automatyki. Takie podejście jest rekomendowane przez podręcznik ISPE Calibration Management.