ul. Wróblewskiego 1/21
83 - 200 Starogard Gdański
+48 (58) 561 09 24
+48 (58) 561 47 50
mce@mce.biz.pl

Walidacja i kalibracja urządzeń

Oferujemy szeroki zakres usług dla przemysłu farmaceutycznego, szpitali i branż pokrewnych. Specjalizujemy się w kwalifikacji następujących rodzajów urządzeń i systemów: • autoklawy • sterylizatory na gorące powietrze • suszarki • cieplarki i inkubatory (mapowanie temperatury) • piece • komory badania stabilności (mapowanie temperatury i wilgotności) • chłodziarki • myjki • komory laminarnego przepływu • magazyny (mapowanie temperatury i wilgotności) • chłodnie (mapowanie temperatury) • strefy i pomieszczenia o kontrolowanej klasie czystości (ilość zanieczyszczeń, ilość wymian powietrza, nadciśnienie, temperatura i wilgotność) • integralność filtrów HEPA • systemy wentylacji i klimatyzacji • instalacje sprężonego powietrza • instalacje wody oczyszczonej i inne Wykonujemy kwalifikację instalacyjną, operacyjną i procesową urządzeń nowych jak i rekwalifikację urządzeń już zainstalowanych. W zależności od potrzeb przeprowadzamy kompletną kwalifikację urządzeń lub uczestniczymy w kwalifikacji wykonywanej przez klienta wykonując określone w zleceniu prace kwalifikacyjne.