ul. Wróblewskiego 1/21
83 - 200 Starogard Gdański
+48 (58) 561 09 24
+48 (58) 561 47 50
mce@mce.biz.pl

Kwalifikacje sprężonego powietrza

Oferujemy przeprowadzanie zarówno pełnej kwalifikacji IQ/OQ/PQ instalacji sprężonego powierza jak i wykonanie pomiarów jakości powietrza. Badania jakości powietrza przeprowadzamy zgodnie z normą PN-ISO 8573 „Sprężone powietrze ogólnego stosowania”. Obejmują one: • pomiary ciśnieniowego punktu rosy (wilgotności) • pomiary zawartości oleju • pomiary ilości cząstek stałych zanieczyszczeń • pobieranie prób do badania czystości mikrobiologicznej powietrza za pomocą specjalistycznego samplera • pomiary ciśnienia